Ubezpieczenie OC - Pomagamy i podpowiadamy jak i gdzie wypowiedzieć

W przypadku chęci zawarcia nowego ubezpieczenia OC należy skutecznie wypowiedzieć aktualną polisę ubezpieczeniową. Poszukując instrukcji wypowiedzenia OC na stronach poszczególnych towarzystw można nieco się pogubić. Jest to niezwykle trudne i czasochłonne i raczej bardziej ma na celu zniechęcenie użytkownika do wykonania tej czynności niż skuteczną pomoc w jej wykonaniu. W poniższym artykule postaramy się pomóc wam przejść cały ten zawiły proces i dać  odpowiedzi na kluczowe pytania związanie z wypowiadaniem polis.

Znajdź OC już od 300 zł w naszej porównywarce!

Jaki typ wypowiedzenia OC wybrać? Omówienie trzech rodzajów wypowiedzeń.

Przed złożeniem wypowiedzenia OC u swojego ubezpieczyciela, powinieneś dobrać odpowiedni typ ustawy prawnej.

Wypowiedzenie OC na koniec okresu obowiązywania umowy.

Składam wypowiedzenie OC powołując się na art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W myśl tej ustawy właściciel pojazdu musi nie później niż na jeden dzień przed końcem umowy ubezpieczenia OC złożyć wypowiedzenie na piśmie, inaczej bowiem dojdzie do automatycznego przedłużenia umowy. Następstwem tego firma ubezpieczeniowa prześlę ubezpieczonemu potwierdzenie przedłużenia polisy o następne 12 miesięcy i wezwie klienta do opłacenia tej składki. Jeżeli ostatni dzień przed końcem okresu obowiązywania umowy OC wypada w dzień wolny od pracy to masz prawo złożyć oświadczenie najpóźniej w kolejnym najbliższym dniu roboczym.

UWAGA! Wypowiedzenie OC na podstawie art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych to tylko wniosek klienta o nieprzedłużanie OC z automatu. W związku z tym ubezpieczyciel nie przedłuży klientowi obowiązkowej do posiadania polisy. W momencie, gdy nie zawrzesz ubezpieczenia w innej firmie to nastąpi przerwa w przebiegu ubezpieczenia, co wiąże się karą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wypowiedzenie OC umowy wznowionej automatycznie.

Często dochodzi do sytuacji, że kupując nową polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym zapomnisz o wypowiedzeniu OC zawartego u aktualnego ubezpieczyciela. W takim przypadku dochodzi do okoliczności, że stajesz się posiadaczem dwóch polis.  W takiej okoliczności masz prawo do wypowiedzenia zeszłorocznej polisy OC, powołując się na art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Takie wypowiedzenie możesz wystosować do towarzystwa w dowolnym momencie po wznowieniu się tej polisy.

UWAGA! W przypadku wypowiadania polisy automatycznie wznowionej firma ubezpieczeniowa pobierze od Ciebie opłatę za okres w którym ta polisa obowiązywała. Czym prędzej odstąpisz od starej polisy OC, tym mniej zapłacisz. W celu wypowiedzenia polisy automatycznie wznowionej musisz być już w posiadaniu nowej polisy. Wynika to z ustawy o konieczności obowiązkowego posiadania ubezpieczenia OC. 

Wypowiedzenie polisy OC poprzedniego właściciela.

Nabywając pojazd z ważnym ubezpieczeniem OC, którego posiadaczem był zbywca, możesz korzystać z niego do końca trwania okresu. W każdym zaś momencie możesz wypowiedzieć tę polisę i zawrzeć nowe ubezpieczenie w wybranej przez siebie firmie.  W takim przypadku należy się odwołać do art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku, gdy nie zdecydujesz się na zerwanie umowy szybciej, to wygaśnie ona sama z końcem terminu na jaki została zawarta. Towarzystwo ubezpieczeniowe może także ale nie musi zrobić rekalkulację ceny składki na kolejny okres a obowiązkiem za jej zapłatę obciążyć nowego właściciela pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe przeliczy wcześniej składkę za OC biorąc pod uwagę wszystkie dane nabywcy i może pociągnąć Cię do zapłaty za okres w którym z niej korzystałeś.   

UWAGA! Polisa OC zbywcy pojazdu ulegnie rozwiązaniu z końcem okresu na jaki obowiązywała. W tym przypadku nastąpi luka w obowiązkowej ochronie i UFG nałoży na Ciebie karę finansową! Istnieje też możliwość, że towarzystwo ubezpieczeniowe zrobi rekalkulację składki i wystawi umowę na kolejny okres. Jeżeli taka rekalkulacja wznowi się na kolejny okres to będziesz zmuszony wypowiedzieć tę polisę i zapłacić tylko za dni w których ochrona obowiązywała!

Zalecamy wypowiadanie polis poprzednich właścicieli pojazdu, aby uniknąć wszelkich nieporozumień związanych z tym, czy polisa zbywcy wygasła, czy też wznowiła się na podstawie rekalkulacji składki i trzeba zapłacić za okres korzystania z niej.

Pobierz wzór wypowiedzenia polisy OC poprzedniego właściciela
Wypowiedzenie OC po sprzedaży samochodu.

Gdy sprzedaż pojazd to nie musisz się martwić o konieczności wypowiadania polisy OC. Ta powinność spoczywa tylko i wyłącznie na osobie, która odkupiła od Ciebie ten pojazd. Twoim obowiązkiem jest jedynie poinformować swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni o fakcie sprzedaży samochodu. W momencie, kiedy nabywca pojazdu wypowie szybciej ubezpieczenie OC nie czekając do końca okresu trwania ochrony to Ty otrzymasz zwrot od ubezpieczyciela za niewykorzystany okres ochrony.

UWAGA! Jeśli  myślisz o sprzedaży samochodu i nie chcesz, aby składka za OC przeszła całkowicie na korzyść kupującego, to wybierz schemat płatności w ratach. W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się zachować polisę do końca jej trwania – Ty nie otrzymasz zwrotu za niewykorzystany okres. W przypadku polisy na raty kupujący przed płatnością drugiej raty otrzyma rekalkulację składki i propozycję jej opłacenia. Ty zaś nie zapłacisz za cały okres trwania polisy.

Jak napisać wypowiedzenie OC i jakie dane musi zawierać taki dokument? [WZÓR DO POBRANIA]

Wzór wypowiedzenia umowy OC możesz pobrać w wersji PDF z naszej strony. Taki dokument w wersji oryginalnej powinien zostać zaakceptowany przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC musi uwzględniać takie informacje, jak: 

  • Nazwę zakładu ubezpieczeń i adres.
  • Imię i nazwisko aktualnego właściciela pojazdu.
  • Dane kontaktowe właściciela pojazdu. Podstawową jest podanie adresu zamieszkania. Czasami warto dopisać także adres email i numer telefonu.
  • Numer rejestracyjny pojazdu.
  •  Markę pojazdu 
  • Numer polisy 
  • Podstawę prawną (powołanie się na ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz wskazanie odpowiedniego artykułu). 
  • Własnoręczny podpis właściciela na dokumencie.
Gdzie wysłać wypowiedzenie OC?

Polisę możesz wypowiedzieć na trzy różne sposoby. Możesz nadać list polecony do towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysłać wypowiedzenie online za pośrednictwem poczty email lub formularza kontaktowego na stronie poszczególnego towarzystwa ubezpieczeniowego.  Należy pamiętać, że wysyłając wypowiedzenie za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data nadania stempla pocztowego. W przypadku skorzystania z usług firm kurierskich znaczenie będzie miała data doręczenia przesyłki.  Nie ma obowiązku wysłania listu rejestrowanego ale warto to rozważyć, aby mieć pewność, że list dotarł do odbiorcy.

Na jaki adres wysłać wypowiedzenie umowy OC?

Allianz

TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

formularz online:
Przejdź na stronę

Balcia

Balcia Insurance SE
Spółka europejska Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

adres e-mail:
info@balcia.pl

Beesafe

Beesafe Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

formularz online:
Przejdź na stronę

Benefia

Benefia Ubezpieczenia
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

adres e-mail:
wypowiedzenia@benefia.pl

Compensa

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Formularz online:
Przejdź na stronę

Ergo Hestia

STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

formularz online: Przejdź na stronę

Logując się na własne konto klienta na ihestia.ergohestia.pl

Euroins

EINS Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa

Formularz online:
Przejdź na stronę

Generali

Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

adres e-mail:
centrumklienta@generali.pl

InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22,
00-668 Warszawa

adres e-mail:
korespondencja@interrisk.pl

LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

formularz online:
Przejdź na stronę

mtu24

STU ERGO Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

formularz online:
Przejdź na stronę

Proama

Proama,
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

adres e-mail:
centrumklienta@proama.pl

PZU

PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

adres e-mail:
kontakt@pzu.pl

Trasti

Trasti
Skr. Envelo 206,
00-935 Warszawa

adres email:
kontakt@trasti.pl

TUW Pocztowe

TUW Pocztowe,
ul. Graniczna 17,
26-604 Radom

adres e-mail:
info@ubezpieczapocztowe.pl

TUW TUW

TUW TUW
Warszawa/Centrala ul. H. Raabego 13,
02-793 Warszawa

adres email:
wypowiedzenia@tuw.pl

TUZ Ubezpieczenia

CENTRALA TUZ TUW
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

formularz online:
Przejdź na stronę

centrala@tuz.pl lub bok@tuz.pl

 

UNIQA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa

formularz online:
Przejdź na stronę

Viener

Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawaa

formularz online:
Przejdź na stronę

WARTA

TUiR WARTA S.A.
rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa

formularz online:
Przejdź na stronę

You Can Drive

TU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1,
81-731 Sopot

Formularz online:
Przejdź na stronę

 

Jak zrezygnować z umowy OC zawartej na odległość?

Kupiłeś ubezpieczenie OC online lub przez telefon a następnie znalazłeś korzystniejszą ofertę? W każdej chwili możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość. Według Art. 40 ust. 2 stanowiącej o prawach konsumenckich masz prawo do rozwiązania umowy zdalnej w przeciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentu od towarzystwa ubezpieczeniowego. Po upływie tego terminu nie będziesz mieć już możliwości odstąpienia od tej umowy. Istnieje jeden wyjątek od reguły. Zawierając ubezpieczenie przez telefon, które wymaga od Ciebie złożenia odręcznego podpisu na dokumencie i odesłanie do agenta ubezpieczeniowego nie będzie honorowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe podczas próby odstąpienia. Taki proces zawarcia umowy OC nie kwalifikuje się jako ubezpieczenie zdalne. Jest równoznaczny z zawarciem ubezpieczenia w siedzibie agenta lub towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Pobierz wzór odstąpienia od umowy OC zawartego zdalnie

UWAGA! Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie dotyczy przypadku w którym klient otrzymuje polisę do własnoręcznego podpisu i odsyła ją to swojego agenta. Jest to równoznaczne z zawarciem polisy stacjonarnie w siedzibie towarzystwa lub u pośrednika.

 

Kiedy ubezpieczenie OC ulega rozwiązaniu? 

Rozróżniamy dwa różne przypadki zakończenia ochrony ubezpieczeniowej OC pojazdu. Jedno z nich to wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC a druga sytuacja dot. rozwiązania umowy OC wynikającej z art. 33  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dot. ona takich sytuacji jak wymienione poniżej. Są to m.in.: 

1. Wyrejestrowanie pojazdu

Taka sytuacja zachodzi np. w przypadku zezłomowania samochodu. Z chwilą oddania pojazdu na złomowisko nie trzeba już opłacać polisy OC. Należy jedynie poinformować ubezpieczyciela o zaistniałym fakcie. Można również poprosić o zwrot składki za niewykorzystany okres umowy OC. 

Pobierz wniosek o zwrot składki OC za niewykorzystany okres!
2. Zarejestrowanie pojazdu za granicą 

W momencie przeprowadzki za granicę powinieneś nabyć lokalne ubezpieczenie w innym Państwie. W takim przypadku należy wyrejestrować pojazd w urzędzie rejestracji pojazdów i poinformować swojego ówczesnego ubezpieczyciela. Zaleca się, aby do pisma skierowanego do ubezpieczyciela dołączyć również dokument zaświadczający o zarejestrowaniu pojazdu za granicą. Nie zapomnij poinformować ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdy, aby uniknąć konieczności płacenia składki z tytułu automatycznego wznowienia polisy. Masz również prawo wystąpić o zwrot składki po wyrejestrowaniu za okres niewykorzystanej ochrony OC. 

3. Upadłość firmy ubezpieczeniowej

Taka sytuacja zdarza się w przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa popada w kłopoty finansowe i zmuszona jest ogłosić upadłość. Od momentu ogłoszenia upadłości firmy ubezpieczeniowej ochrona OC wygasa po trzech miesiącach. Zalecamy korzystnie ze sprawdzonych i zaufanych firm ubezpieczeniowych z długoletnim stażem na polskim rynku. W chwili obecnej pojawia się coraz więcej takich firm, które najpierw kuszą niskimi składkami ubezpieczeniowymi, a następnie upadają z powodu niewypłacalności.

Co należy zrobić z ubezpieczeniem OC po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej?

Szkoda całkowita lub kradzież samochodu równa się utracie pojazdu. W takiej okoliczności właściciel musi go wyrejestrować i zgłosić to zajście do swojego ubezpieczyciela. Tak de facto po wyrejestrowaniu samochodu ubezpieczenie ulega samo rozwiązaniu z końcem okresu na jaki zostało zawarte. Warto przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu tę informację, aby uzyskać zwrot składki OC i nie być ponaglanym o kolejne płatności lub raty. 

Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC ulega rozwiązaniu w momencie udokumentowania trwałej utraty pojazdu w sytuacji niepowodującej zmiany jego posiadacza. O tej sytuacji mówi art. 33 pkt 5 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC.

Najczęściej zadawane pytania FAQ

Poniżej odpowiadamy w skrócie na najczęściej zadawane przez was pytania. Zachęcamy też dodawanie komentarzy do poniższego wpisu z pytaniami i wątpliwościami.

Nasza odp: Własnoręcznie podpisany dokument wypowiedzenia OC możesz wysłać na adres siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz także przesłać skan dokumentu z podpisem na adres email ubezpieczyciela lub przez dedykowany formularz na stronie.
Nasza odp: Tak, wypowiedzenie OC polisy złożone pisemnie jest obowiązkowe. W przypadku braku wypowiedzenia polisa przedłuży się automatycznie a Ty będziesz zmuszony ją opłacić za dni w których ochrona obowiązywała. Wypowiedzenie zbywcy pojazdu ni e będzie z kolei akceptowane i polisa wygaśnie dopiero z końcem okresu na jaki została zawarta.
Nasza odp: Do sytuacji posiadania podwójnego ubezpieczenia OC dochodzi w momencie, gdy zawarłeś ubezpieczenie w innej firmie na kolejny rok a poprzednia umowa nie została wypowiedziana. W takim przypadku masz prawo wypowiedzieć polisę w towarzystwie, którego polisa wznowiła się automatycznie. Należy w tym celu złożyć pisemny wniosek wraz z podaniem odpowiedniego art. prawnego.
Nasza odp: Można aczkolwiek należy pamiętać o tym, że wysyłając wypowiedzenie oc pocztą polską za datę złożenia wypowiedzenia przyjmuje się datę stempla pocztowego. Przy nadaniu wypowiedzenia prywatną firmą kurierską liczy się data przyjęcia przesyłki przez firmę ubezpieczeniową.
Nasza odp: Tak, pod warunkiem, że towarzystwo ubezpieczeniowe akceptuje przyjmowanie wypowiedzeń tym sposobem. Aby złożyć wypowiedzenie mailem należy poprać dokument wypowiedzenia, wypełnić go składając własnoręczny podpis a następnie wysłać skan lub zdjęcie dokumenty na adres email podany przez ubezpieczyciela. Listę maili znajdziesz artykule na tej stronie. Pamiętaj, że powinieneś otrzymać od towarzystwa potwierdzenie otrzymania maila, aby złożony dokument był skuteczny.
Nasza odp: Wypowiedzenie OC możesz napisać odręcznie samodzielnie powołując się na określoną ustawę prawną oraz podając wszystkie niezbędne informacje dot. pojazdu, polisy i swoich danych osobowych. Możesz też skorzystać z darmowego wzoru dostępnego w artykule znajdującym się na tej stronie.
Nasza odp: Numer polisy można znaleźć na umowie ubezpieczenia lub certyfikacie wydawanym do dowodu rejestracyjnego. W przypadku braku możliwości odnalezienia dokumentów możesz skontaktować się także z ubezpieczycielem w celu uzyskaniu numeru polisy.
Nasza odp: Dokument wypowiedzenie OC powinna podpisać osoba, która je zawarła. W przypadku, gdy pojazd należy do kilku osób to podpis na wypowiedzeniu powinien złożyć każdy z właścicieli.
Nasza odp: Tak, otrzymasz zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony. Zwrot środków nastąpi na rachunek podany w dokumencie wypowiedzenia polisy. Taki dokument i wszelkie informacje z nim związane dostępne są w powyższym artykule. Pamiętaj, że w przypadku zbycia pojazdu z polisą takie wypowiedzenie musi złożyć również nabywca, aby uniknąć sytuacji braku ochrony OC.
Nasza odp: Zrezygnować z ubezpieczenia bez przyczyny możesz wyłącznie w sytuacji, gdy zawarłeś ubezpieczenie na odległość (online) samodzielnie klikając zatwierdź polisę. W przypadku, gdy złożyć podpis osobiście na polisie nie ma możliwości odstąpienia od niej. Jest to równoznaczne z zawarciem polisy stacjonarnie. Pamiętaj, że nie jest to wypowiedzenie OC a odstąpienie od umowy.

Polisę możesz wypowiedzieć w następujących przypadkach:

- umowa OC dobiegła końca
- umowa przedłużyła się automatycznie
- kupiłeś pojazd z polisą zbywcy
- pojazd został wyrejestrowany lub zezłomowany
Nasza odp: Wypowiedzenie OC możesz złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu 12 miesięcy na które została zawarta.

Autor artykułu:
Radosław Lamk

Wieloletni agent ubezpieczeniowy i specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych, życiowych i korporacyjnych. Pasjonat branży ubezpieczeniowej i doradca klienta. 

Leave A Comment

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)